Har du frågor eller funderingar som inte direkt rör köp eller hyra av frack? Maila oss:

boka@studentfracken.se